Lekkerkerker Rotterdam is een van oorsprong echt Rotterdams bedrijf, dat in meer dan honderd jaar van een regionaal naar een nationaal en uiteindelijk naar een internationaal bedrijf is gegroeid.

Lekkerkerker is in 1905 opgericht door Johannes Lekkerkerker. Op een rommelmarkt zag hij dat er handel zat in de in- en verkoop van afbraakmaterialen. Later breidt hij deze activiteiten uit met het zelf slopen, waarbij hij zijn eigen leverancier van afbraakproducten wordt. In 1904 wordt de eerste sloopklus uitgevoerd en in 1905 is de eenmanszaak in uitvoering van sloopwerken opgericht: Firma Joh. Lekkerkerker.

Johannus Lekkerkerker heeft geen kinderen die het bedrijf kunnen voortzetten en daarom treedt zijn broer Albertus in dienst. Na een paar jaar, in 1938, wordt hij firmant. Vanaf dan runnen de broers samen het bedrijf en halen spectaculaire werken binnen.

Albertus Lekkerkerker heeft één zoon: Albertus Arie, die in 1951 in dienst treedt bij het bedrijf. Nadat hij diverse functies binnen het bedrijf heeft doorlopen, wordt hij in 1953 firmant. Het bedrijf wordt dan geleid door de 3 firmanten, tot 1957 wanneer de oprichter Johannes overlijdt.

In 1959 neemt Lekkerkerker een nieuw opslagterrein van 20.000 m2 in gebruik. Onder leiding van Albertus en Albertus Arie worden steeds grotere sloopprojecten aangenomen en uitgevoerd, waaronder voorbereidende werkzaamheden voor “Europoort”. Er volgt een periode waarin heel veel bunkers werden gesloopt. Op dat moment zijn de verhuuractiviteiten nog marginaal. Maar door de groeiende vraag uit de markt wordt de verhuur van nieuw en gebruikt plaatstaal een aanvulling op de bestaande activiteiten en handel.

In 1966 overlijdt Albertus en gaat Albertus Arie alleen door, bijgestaan door zijn neef Piet Derendorp. De vraag naar steeds zwaardere verhuurmaterialen blijft groeien en het verhuurassortiment wordt uitgebreid. Op de werf wordt een portaalkraan gebouwd om het laden en lossen efficiënter te laten verlopen.

Albertus Arie heeft drie dochters en volgens oud gebruik zouden die niet voor de opvolging in aanmerking komen en dus was de toekomst voor het familiebedrijf allerminst zeker. Maar Aad Ottevanger, een aanstaande schoonzoon met een technische opleiding, heeft interesse in het bedrijf. Hij begint in 1972 zijn werkzaamheden in de functie van sloper / machinist met als bedoeling zoveel mogelijk facetten van het bedrijf te doorlopen.

In 1978 worden diverse werkmaatschappijen afgesplitst met Lekkerkerker Holding B.V. als moedermaatschappij. Branchegericht zijn daarna de volgende besloten vennootschappen opgericht:
– Sloopwerken Lekkerkerker Rotterdam B.V.
– Lekkerkerker Rotterdam B.V.
– Stalen Damwand Lekkerkerker Rotterdam B.V.
– Lekkerkerker Administratie Maatschappij B.V.

Het kerngebied van de sloopwerkzaamheden wordt verlegd. Naast gemeenten en overheden worden bedrijven uit de petrochemische industrie belangrijke opdrachtgevers. Lekkerkerker ontwikkelt zich verder als een innovatief en vooruitlopend bedrijf.

In 1986 komt de tweede schoonzoon, Hans Stockmann het bedrijf versterken. Hans heeft een financiële opleiding en ook hij doorloopt een aantal verschillende afdelingen binnen het bedrijf. In 1989 nemen Aad en Hans de leiding van het bedrijf over.

In 1992 verhuist Lekkerkerker naar het huidige adres aan de Vareseweg. Op de oude locatie werd plaats gemaakt voor een meubelboulevard.

Marianne Ottevanger – Lekkerkerker, oudste dochter van Albertus Arie Lekkerkerker, start in 1998 haar “betaalde” werkzaamheden bij het bedrijf. Aanvankelijk in de functie van administratief medewerkster op de afdeling verhuur en later op de afdeling sloopwerken en de algemenere bedrijfsvoering. Om goed inzicht te houden in de dagelijkse werkzaamheden neemt zij deel aan alle overlegvormen en draait mee in de uitvoering van interne audits.

In 2003 wordt Marianne Ottevanger – Lekkerkerker benoemd tot directeur van de Holding. De dagelijkse bedrijfsvoering blijft verdeeld tussen Aad Ottevanger en Hans Stockmann.

2005: Lekkerkerker bestaat 100 jaar! Een eeuw waarin veel is gebeurd.

Inmiddels heeft de verhuur en handel van stalen rijplaten en draglineschotten een enorme vlucht genomen.
Onze “L-letjes”, als kenmerk voor onze rijplaten, zijn door het hele land te vinden.
Ooit waren de voorhamer en de koevoet het belangrijkste gereedschap van de sloper en bestond het werk voornamelijk uit handwerk uitgevoerd, door grote ploegen arbeiders.  Hydraulische kranen met vergruizers, scharen en hamers hebben nu het handwerk overgenomen.

2009 geeft ons de overtuiging dat Nederland in beweging blijft. Wederom investeren wij in de uitbreiding van het assortiment en de afmetingen van rijplaten en draglineschotten. Ook bij sloopwerken worden grote investeringen gedaan. Er wordt een nieuwe Daf XF105 gekocht met Euro 5. Daarnaast worden twee hydraulische kranen ingeruild voor een Caterpillar 345 met verbrede en verzwaarde onderwagen en een Komatsu PC350 met de onderwagen van een PC450 voor de stabiliteit. Beide kranen zijn uitgerust met een lange sloopgiek voor het hogere sloopwerk.

In 2013 wordt het MVO certificaat behaald. Reden voor ons om te gaan rijden in milieuvriendelijke auto’s. Eerst wordt er een Toyota Auris Touring Sports 1,8 hybride aangeschaft en op een later tijdstip een Mitsubishi Outlander plug in hybride. Voor op ons opslagterrein wordt een hybride Komatsu gekocht. En nu kijken of het brandstofverbruik en uitstoot kunnen worden teruggebracht.

2015: Ons inmiddels 110 jarig bedrijf, uitgegroeid tot 2,5 hectare bedrijfsterrein, is vol vertrouwen de toekomst ingestapt.