Lekkerkerker Rotterdam
Vareseweg 125
3047 AT  ROTTERDAM

BTW-nummer:  NL001231674B01

Verhuur:
T: 010 – 298 58 58
E: verhuur@lekkerkerker.com 
KvK: 24111827

Verkoop:
T: 010 – 298 58 58
E: verkoop@lekkerkerker.com
KvK: 24111827

LET OP: aangepaste openingstijden! 
Wij zijn geopend van 6.00 tot 17.00 uur.
Laden en lossen van vrachten dient binnen deze tijden plaats te vinden.

Vanwege het coronavirus zijn wij tijdelijk na 17 uur gesloten.
Mocht uw werk onverhoopt stil komen te liggen, lever onze materialen
dan tijdig in of neem adequate maatregelen ter voorkoming van diefstal.